REGNON S.A.: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-10-14
Raport bieżący nr 30/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

 
Regnon S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu 14 października 2015 roku wpłynęły do Spółki zawiadomienia złożone przez Pana Cezarego Liśkiewicza - Członka Rady Nadzorczej Emitenta (Zawiadamiający) w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informujące, że w dniu: - 21 września 2015 roku Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. - osoba blisko związana z Zawiadamiającym nabyła wskutek transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna) 231.000 akcji Regnon S.A., za cenę 1,00 zł za każdą akcję. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż osoba nabywająca akcje Emitenta jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy. - 22 września 2015 roku Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. - osoba blisko związana z Zawiadamiającym nabyła wskutek transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna) 246.203 akcji Regnon S.A., za cenę 1,00 zł za każdą akcję. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż osoba nabywająca akcje Emitenta jest blisko związana z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-10-14 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-10-14 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613