Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-05-29
Raport bieżący nr 51/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON SA
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2012 roku (Rynek Główny GPW) o następującej treści: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki PRONOX S.A. (PLPRNTC00017) na REGNON S.A., począwszy od dnia 30 maja 2012 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "REGNON" i oznaczeniem "REG".

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-05-29 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-05-29 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON SA
Pełna nazwa emietenta: REGNON SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Informatyka (inf)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: pronox@pronox.com
www: www.pronox.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613