REGNON S.A.: Zamówienie dla Zakładu Produkcyjnego Regnon-Zgoda

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-11-23
Raport bieżący nr 67/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 listopada 2012 r. spółka otrzymała od Famur S.A. z siedzibą w Katowicach zamówienie dla Zakładu Produkcyjnego Regnon-Zgoda w Świętochłowicach na dostawę 3 zestawów zespołu koła 4-liniowego i urządzenia do korekcji rowków. W zamówieniu wskazano termin wykonania do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Całkowita wartość zamówienia wynosi 5.754.000 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i zostanie powiększona o podatek VAT. Należność z tytułu zamówienia zostanie zapłacona w terminie 45 dni od daty otrzymania faktury po każdej dostawie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-11-23 
Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2012-11-23 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613